March 31, 2011

BSR Towers 3+4 מגדלי בסר | Bnei Brak בני ברק


©itstudio הדמיית מגדלי בסר 3ו4


פרויקט "מגדל בסר 3" ממוקם באזור התעשייה החדש של בני ברק והופך את האזור לצד מגדלי בסר 1 ו- 2 לאזור העסקים החדש.של בני ברק. הפרויקט נהנה מנוף מרהיב לפארק הירקון ונמצא בסמיכות לציר הרכבת הקלה המתוכנן בציר ז'בוטינסקי.


בסר 3 יכלול 35 קומות ו-40 אלף מ"ר של משרדים מעל 4 מרתפי חנייה. כמו בסר 1 ו-2, המגדל החדש יוקם במגרש של כ-6 דונם ויכלול פארק ושטחי מסחר בהיקף 2,000 מ"ר. היקף ההשקעה בפרויקט צפוי לעמוד על 360 מיליון שקל.

מועד המסירה הינו 30/12/2012.

0 comments:

 


I love - Templates Novo Blogger 2008